Ga naar Nederlandse website  Go to English website

ANBI

Er wordt momenteel hard gewerkt om een zelfstandige stichting met ANBI status te worden.
De tekst hieronder is dan ook nog draft.
De aanvraag begeleid met statuten is door de notaris gedaan bij de KvK.

Deze transparantiepagina met informatie over het goede doel sluit aan bij de voorwaarden die gelden vanuit de belastingdienst voor een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) waarbij deze gegevens gedeeld moeten worden op een internetadres.

 

1.   Naam organisatie Parkinson2Beat
       
2.   RSIN nummer  Aangevraagd 28 feb 19
       
    KvK nummer Aangevraagd 28 feb 19
       
3.   Internetadres www.Parkinson2Beat.nl
       
4.   Contactgegevens  
    Postadres: Boksheide 28
5521 PM  Eersel
       
    Bezoekadres

Boksheide 28
5521 PM  Eersel

    Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
   

Telefoonnummer

06-36483242
5.  

Doelstelling

a.) Het werven van fondsen te besteden aan (fundamenteel) onderzoek naar de ziekte van Parkinson.
b.) De omgeving meer bewust maken van de impact die Parkinson heeft.
c.) Het bevorderen van informatie over (fundamenteel) onderzoek.
d.) Het uitdragen dat sporten de voortgang van Parkinson (mogelijk) kan vertragen.

6.  

Beleidsplan

Parkinson2Beat organiseert zelfstandig (sportieve) activiteiten om geld in te zamelen ten behoeve van bovenstaande doelstellingen.
Parkinson2Beat steunt onderzoekers en instituten die (fundamenteel) onderzoek doen naar Parkinson. De onderzoeken die een bijdrage van de stichting ontvangen, worden beoordeeld en gekozen door een onafhankelijke (medische) adviesraad. De adviesraad is geen onderdeel van de stichting en ontvangt geen vergoeding. De adviesraad kan bijvoorbeeld worden ingevuld door de kamers van de Parkinson Vereniging.
Parkinson2Beat is transparant naar haar sponsoren, vrijwilligers en deelnemers en vraagt dit ook van haar partners. Deze transparantie moet volledig zichtbaar zijn in de projecten die ondersteund worden. Zonder dit inzicht wordt geen bijdrage geleverd aan een project.

7.  

Bestuurders

Voorzitter          Secretaris            Penningmeester
J. Vermeeren     J. van Lange         R. Overes
01mrt19            01mrt19              02feb18

 

8.   Beloningsbeleid

De evenementen van Stichting Parkinson2Beat worden volledig georganiseerd en uitgevoerd door vrijwilligers. Parkinson2Beat kent geen beloningsbeleid. Bestuursleden en/of organisatoren van evenementen werken als vrijwilliger en ontvangen geen salaris, managementvergoeding of andere financiële bijdragen ter compensatie van hun inzet. Er zijn geen kosten van een bedrijfsbureau.
Kosten, die voor de organisatie van evenementen worden gemaakt, worden zo veel mogelijk door sponsoren gedragen en worden verantwoord in jaarverslagen.
Door gebruik te maken van vrijwilligers en kosten van evenementen laag te houden blijft er zo min mogelijk geld in de organisatie hangen en kan er meer opbrengst naar onderzoek.

9.   Activiteiten

Het mogelijk maken van (fundamenteel) onderzoek naar Parkinson door middel van donateurs en fondsenwerving en d.m.v. eigen acties en acties van derden. 
De grootste activiteit is een jaarlijkse lange fietstocht.

10.   Jaarrekening/jaarverslag  
11.   Voordelen van een ANBI De belangrijkste voordelen van de ANBI status voor Parkinson2Beat en haar sponsoren zijn:
• er is geen successierecht of schenkingsrecht verschuldigd over schenkingen aan Parkinson2Beat;
• uitkeringen van Parkinson2Beat aan onderzoeksprojecten zijn vrijgesteld van het recht van schenking;
• donaties door sponsoren zijn voor deze sponsoren/organisaties (onder voorwaarden) aftrekbaar van de vennootschapsbelasting;
• donaties door natuurlijke personen zijn aftrekbaar van de inkomstenbelasting (rekening houdend met drempelbedragen).

 

 

Eigen risico

Alle Parkinson2Beat activiteiten waar u aan meedoet, doet u mee op eigen risico.

What can you do to help?